Menu

Professionaliseren en w&t

W&t in de klas vraagt de nodige kennis en ervaring van leraren. Veel van de zittende leraren zijn in hun opleiding en daarna in hun onderwijspraktijk echter nog onvoldoende in aanraking gekomen met de w&t-benadering van ontwerpend en onderzoekend leren. Het is daarom belangrijk dat jij en je collega’s blijven professionaliseren, zodat w&t goed kan worden geïmplementeerd in jouw klas. Op deze pagina vind je nascholingsmateriaal, inspirerende praktijkvoorbeelden en praktische tips en handleidingen die jou helpen bij het vormgeven van onderwijs in w&t in je klas.

Ervaringen en tips rond maakonderwijs

Video’s over het NRO maakonderwijs traject waarin docenten, onderzoekers en andere betrokkenen vertellen over hun ervaringen en tips op het gebied van maakonderwijs met ict in het primair onderwijs.

Inspiratiekaart schoolbestuurders PO

Stichting Sirius telt 14 basisscholen in Amsterdam Zuidoost. Vier jaar geleden besloot het bestuur dat in 2020 Wetenschap & Techniek structureel onderdeel moet uitmaken van het curriculum van alle scholen. Bestuurder Mariet Brouwers begeleidde de scholen op hun weg naar deze verandering en vertelt over haar ervaringen.

Inspiratiekaart schoolbestuurders PO

Stichting Surplus telt 24 basisscholen in Hollands Kroon en Schagen. Al die scholen zetten de verandering in naar onderwijs gebaseerd op onderzoekend en ontwerpend leren en met een focus op techniek en wetenschap. José Vosbergen ging als bestuurder voorop in de verandering. Ze vertelt over haar ervaringen en geleerde lessen.

Teamsessie w&t door de hele school

Met deze Teamsessie w&t door de hele school krijgen jullie kosteloze ondersteuning van een workshopleider. Die helpt jullie team bij het opzetten en uitvoeren van een project met leuke w&t-activiteiten die passen bij het door jullie gekozen thema.

Inspiratieworkshop w&t

Een laagdrempelige workshop waarin leerkrachten kennismaken met wetenschap- en techniekonderwijs en zélf een les ervaren volgens de methodiek van onderzoekend & ontwerpend Leren.

Praktijkvoorbeelden professionalisering

Diverse praktijkvoorbeelden over hoe scholen op een gestructureerde en planmatig wijze w&t op hun school hebben geïmplementeerd. Aandacht voor de professionalisering van het gehele schoolteam blijkt daarbij van grote waarde.

w&t wijzer

De W&T Wijzer is een praktische tool voor leerkrachten en schoolleiders om hun lessen en jaarprogramma’s vorm te geven. De wijzer verlaagt de drempel voor leerkrachten om met w&t en o&o aan de slag te gaan.

Richtinggevend leerplankader w&t

Het richtinggevend leerplankader wetenschap en technologie (w&t) voor het basis- en speciaal onderwijs van de SLO.

Groeimodel onderzoekend leren

Hoofdstuk uit het vierde deel van de reeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’ waarin het groeimodel voor onderzoekend leren in de klas wordt behandeld.

Experimenteren in de rekenles

Dit boekje geeft concrete voorbeelden hoe je w&t en onderzoekend leren kan integreren in reken- en wiskundelessen.

Concepten en begrippen w&t

Een overzicht van concepten en onderliggende begrippen die bij "Oriëntatie op jezelf en de wereld" aan de orde kunnen komen en tot welk kerndoel of kerndoelen zij behoren.

Groeien in onderzoekend leren

In dit artikel wordt een groeimodel voor onderzoekend leren beschreven. Dit biedt de leraar houvast en laat zien hoe stapsgewijs de zelfsturing van leerlingen vergroot kan worden.

Hoe stel je een onderzoeksvraag op?

Dit artikel geeft suggesties en voorbeelden van hulpmiddelen die je als leerkracht kunt inzetten wanneer leerlingen onderzoeksvragen gaan opstellen bij onderzoekend leren.

Zelfreflectie nieuwsgierigheid

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Die houding wil je behouden en verder stimuleren. Maar hoe nieuwsgierig ben je als leraar, schoolleider of bestuurder zelf? Gebruik de vragenlijst voor zelfreflectie.

Tacit knowledge

Lessen voor lerarenopleiding en onderwijspraktijk. De theorie-praktijk kloof is berucht in het onderwijs. In deze publicatie beschrijft Ed van den Berg (voormalig Lector w&t onderwijs) hoe deze kloof verkleind kan worden.

Wetenschap de klas in

Op deze website zijn alle hulpmaterialen te vinden die het WKRU voor leraren ontwikkeld heeft om onderzoekend leren in de klas te stimuleren.

Posters Onderzoeken & Ontwerpen

Posters van SLO met de inhoudslijnen bij Onderzoeken & Ontwerpen bestaande uit de onderwijsdoelen met daarbij in drie fasen de kenmerken van het kind.

Videomodule ‘Goede vraag!’

Videomodule bestaande uit vier delen voor leerkrachten over onderwerpend leren in de klas. Wetenschappers en leerkrachten vertellen hoe zij onderzoek doen, waarom ontwerpend en onderzoekend leren zo belangrijk zijn en hoe je dit kan toepassen in de klas.

Inspiratieverhalen w&t

Lees hoe leerkrachten en scholen in de regio Gelderland w&t-onderwijs inzetten en laat je inspireren door de verhalen van vier Gelderse leraren die al veel mooie stappen op het gebied van W&T hebben gezet.

Concept cartoons

Concept cartoons zetten leerlingen aan tot het bedenken van experimenten om een onderwerp nader te onderzoeken en de resultaten te gebruiken bij redeneren over dat verschijnsel. Dit materiaal bevat suggesties voor het werken met concept cartoons.

Achterwerk in de kast

Inspirerende filmpjes waarin leerkrachten en andere onderwijsprofessionals vertellen hoe zij wetenschap & techniek in de lessen en de schoolpraktijk toepassen.

Praktijkvoorbeeld SKO

Leerkrachten ontwerpen onderwijsarrangementen, waarin kinderen 21e eeuwse vaardigheden en een onderzoekende houding ontwikkelen. Koen Oosterbaan, bestuurder van de SKO, vertelt wat de stichting doet om te bereiken dat alle 28 SKO-scholen deze ambitie in praktijk brengen.

Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren

Een praktische handreiking voor onderwijs waarin leerlingen vanuit verwondering en vragen op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen.