Menu

w&t in mijn regio

In Nederland zijn acht regionale w&t-netwerken actief in het primair onderwijs. Zij richten zich op het activeren en stimuleren van alle basisscholen om w&t-onderwijs aan te bieden. Het regionale netwerk heeft een loketfunctie en kan scholen helpen bij de vraagformulering en invulling van w&t-onderwijs.

Het regionale karakter van deze netwerken is essentieel. Elke regio heeft zijn eigen dynamiek en eigen behoeftes en elk netwerk ontwikkelt zijn eigen, regio specifieke stimuleringsprogramma. Hiermee helpen de regionale netwerken basisscholen om w&t in hun onderwijsprogramma op te nemen op de manier die past bij de school. Vind hier het netwerk in jouw regio, ontdek wat er in jouw regio allemaal gebeurt en wat het netwerk voor jou kan betekenen.