Menu

Lesgeven in w&t

Wetenschap & technologie gaat over onderzoeken, ontwerpen en problemen oplossen. Over vragen, (be)redeneren en fascinatie. Kortom: over de talentontwikkeling van kinderen. Als leraar speel je hierin een cruciale rol: jij merkt de talenten van je leerlingen op en daagt hen vervolgens uit om deze talenten verder te ontwikkelen. Op deze pagina vind je interessant lesmateriaal waarin onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat, inspirerende praktijkvoorbeelden van andere leraren, maar ook praktische handreikingen & instrumenten en achtergrondinformatie over hoe je w&t een plek geeft in jouw klas.

Virtuele bedrijfsbezoeken

Geen beter beeld van het bedrijfsleven dan een bezoek aan een bedrijf. Om de leerlingen toch een beeld te geven van hoe bedrijven er in de werkelijkheid uitzien is Huis van de Techniek gestart met een serie ‘virtuele bedrijfsbezoeken’.

Classroom 2030 – lesstof over 5 thema’s

Classroom 2030 bestaat uit lesstof over 5 thema’s: nanotechnologie, ergonomie, energie, coderen en magnetisme. Het programma is vrij beschikbaar en kan als project worden aangeboden, maar ook als 1-daags programma.

Inspiratiemap Onderzoekend en ontwerpend leren voor midden- en bovenbouw

Kinderen uitdagen om op onderzoek uit te gaan, te ontwerpen, ontdekkingen te doen en zich te verwonderen. Dat beogen de zestig W&T activiteiten die zijn beschreven in deze map. Speciaal geschikt voor leerkrachten uit midden-en bovenbouw.

Proefjes voor thuis

In de proefjes voor thuis boekjes staan 12 leuke proefjes die met gewone materialen thuis uitgevoerd kunnen worden. Er hoeft niks geks voor aangeschaft te worden! De proefjes zijn leuk om te doen en vaak ook leerzaam.

Wonderwel, boek met inspiratie voor betekenisvol W&T-onderwijs

Dit boek vertaalt natuur, techniek en duurzaamheid op een vrolijke manier naar kinderen en hun ouders; voor leerkrachten in het PO biedt het inspiratie voor betekenisvol W&T onderwijs. In deze bijlage vind je een preview naar het boek. In de website www.wonderwel.nu staan onder het kopje 'ouders' activiteiten die ouders en kinderen zelf thuis kunnen doen

Lesmethode W&T en taal

Lilu’s huis in je klas! Met de lesmethode Lilu’s Huis heb je een uitgebreide en inspirerende verzameling wetenschap- en technieklessen voor groep 1 t/m 8 in handen rondom de badkamer, de keuken en de woonkamer.

Lesson study bij w&t

W&t en Lesson Study zijn een goede combinatie omdat leerkrachten bij Lesson Study onderzoekend werken. In deze handreiking lees je hoe je een Lesson Study opzet en worden veel praktijkvoorbeelden gegeven.

Taal in de context van w&t

Tien voorbeelden van concrete lessen voor het basisonderwijs waarbij w&t en taal worden geïntegreerd. In deze handreiking staat beschreven hoe woordenschat, begrijpend lezen en schrijfvaardigheid een plek krijgen binnen w&t onderwijs.

Onderzoeken in de rekenles

In deze handreiking vind je uitleg over hoe je een onderzoekende houding kan stimuleren bij rekenen met uitdagende w&t opdrachten. Zo werk je tegelijkertijd aan rekenen en w&t onderwijs. Bij elk domein van rekenen tref je een praktische voorbeeldles.

Samen in de klas

Samen in de klas stimuleert leerkrachten en ouders om samen lessen te geven vanuit eigen expertise en biedt concrete handvatten om ouders structureel en actief bij het onderwijs te betrekken.

Experimenteren in de rekenles

Dit boekje geeft concrete voorbeelden hoe je w&t en onderzoekend leren kan integreren in reken- en wiskundelessen.

Concepten en begrippen w&t

Een overzicht van concepten en onderliggende begrippen die bij "Oriëntatie op jezelf en de wereld" aan de orde kunnen komen en tot welk kerndoel of kerndoelen zij behoren.

Hoe stel je een onderzoeksvraag op?

Dit artikel geeft suggesties en voorbeelden van hulpmiddelen die je als leerkracht kunt inzetten wanneer leerlingen onderzoeksvragen gaan opstellen bij onderzoekend leren.

Wetenschap de klas in

Op deze website zijn alle hulpmaterialen te vinden die het WKRU voor leraren ontwikkeld heeft om onderzoekend leren in de klas te stimuleren.

Ruimtevaart in de klas

De European Space Education Resource Office biedt op de website 'Ruimtevaart in de klas' lespakketten over ruimtevaart en zwaartekracht aan voor alle groepen van de basisschool.

Onderzoekend leren in beeld

Zeven korte video's laten zien hoe de verschillende stappen van onderzoekend leren er in de klas uitzien.

De kracht van het kleuterlab

Artikel en stappenplan om kleuters spelenderwijs leerervaringen te laten opdoen. Met een actieplan kun je zelf direct aan de slag gaan en kleuters spelenderwijs leerervaringen laten opdoen.

Posters Onderzoeken & Ontwerpen

Posters van SLO met de inhoudslijnen bij Onderzoeken & Ontwerpen bestaande uit de onderwijsdoelen met daarbij in drie fasen de kenmerken van het kind.

Brochure Wereldoriëntatie

Inzichtelijke brochure over wereldoriëntatie en hoe scholen zich kunnen ontwikkelen. De brochure bevat praktijkvoorbeelden, kernvragen voor de school, een kwaliteitsscan en doorverwijzing naar relevante publicaties en websites.

Special Didactief

Elke leerling heeft talent voor w&t. In deze special van Didactief achtergronden en praktische tips om met w&t aan de slag te gaan.

Onderzoekende & ontwerpende lessenseries

Een uitgebreide bundel met voorbeeldlessenseries voor onderzoekend en ontwerpend leren bij w&t in de basisschool, bedoeld als voorbeelden voor leerkrachten en studenten. Elke serie heeft twee pagina’s beschrijving om snel te kunnen kiezen.

Videomodule ‘Goede vraag!’

Videomodule bestaande uit vier delen voor leerkrachten over onderwerpend leren in de klas. Wetenschappers en leerkrachten vertellen hoe zij onderzoek doen, waarom ontwerpend en onderzoekend leren zo belangrijk zijn en hoe je dit kan toepassen in de klas.

Ontwerpend leren in de klas

Twee filmpjes over ontwerpend leren in het basisonderwijs. Een gestructureerde aanpak voor ontwerpen in de klas. Met de stappen van ontwerpend leren neem je als leerkracht je leerlingen mee van ontwerpprobleem naar oplossing.

Onderzoekend leren in de klas

In dit filmpje worden de eerste twee stappen van onderzoekend leren, Introductie en Verkennen, verder uitgewerkt. Er wordt ingegaan op het maken van een goede onderzoekbare vraag.

Video ‘Kiezen voor technologie’

Laat je inspireren door deze videoboodschap waarin André Kuipers, Ludo Verhoeven en Cindy Raaijmakers vertellen over waarom wetenschap en technologie belangrijk is op de basisschool en hoe je zelf aan de slag kan gaan.

Inspiratieverhalen w&t

Lees hoe leerkrachten en scholen in de regio Gelderland w&t-onderwijs inzetten en laat je inspireren door de verhalen van vier Gelderse leraren die al veel mooie stappen op het gebied van W&T hebben gezet.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Uitwerking van de kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ in leerlijnen, inhouden en activiteiten voor groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Talentenkijker

Een gratis lessenserie voor groep 7 en 8 over beroepen en talenten in w&t. Leerlingen gaan op zoek naar hun talenten, maken kennis met beroepsbeoefenaars uit de wereld van w&t en ontdekken welke talenten voor deze beroepen nodig zijn.

Onderzoeken in de rekenles

In deze handreiking vind je uitleg over hoe je een onderzoekende houding kan stimuleren bij rekenen met uitdagende w&t opdrachten. Zo werk je tegelijkertijd aan rekenen en w&t onderwijs. Bij elk domein van rekenen tref je een voorbeeldles.

Achterwerk in de kast

Inspirerende filmpjes waarin leerkrachten en andere onderwijsprofessionals vertellen hoe zij wetenschap & techniek in de lessen en de schoolpraktijk toepassen.

Whitepaper ‘Lesgeven in w&t’

Deze whitepaper maakt leerkrachten wegwijs in het overweldigende aanbod van lesideeën en organisaties. Ze krijgen een overzicht van vindplaatsen voor inspiratie voor w&t-lessen en een concreet overzicht van aanbieders van lesideeën.

Aha!-vragengenerator

De Aha!-vragengenerator is een praktische tool waarmee leerkrachten en leerlingen tijdens een digibordles van slechts 15 minuten samen op zoek gaan naar een antwoord op een w&t-vraag. De verzameling vragen wordt steeds verder uitgebreid.

Inspiratiemap Wetenschap & Techniek

Handzame publicatie met lesideeën van leerkrachten, voor leerkrachten – opgehaald bij de winnaars en genomineerden van de TechniekTrofee. Ingedeeld per bouw bevat de Inspiratiemap lesideeën en praktische werkbladen voor uiteenlopende w&t-lessen.

Techniek, Talent & Energie

Een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8, die aansluit bij w&t onderwijs, onderzoekend & ontwerpend leren en de talentontwikkeling van kinderen en leerkrachten. De leerlijn draait om energietransitie en neemt het Nederlandse energiesysteem als uitgangspunt.

Van hellingshoek tot hypothese

Lessenserie voor groep 1 t/m 8 met voorbeelden voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Kinderen gaan actief en gestructureerd aan het werk met onderwerpen van w&t en leren op een ‘hands-on’ manier over ingewikkelde begrippen als zwaartekracht en opwaartse kracht.

Onderzoekend & ontwerpend spelen

Wetenschap en technologie met kleuters? Jazeker; kleuters zijn enorm uit te dagen met w&t. Dat bewijzen de 40 activiteiten in de inspiratiemap ‘Onderzoekend en ontwerpend spelen’.

Lessenserie Museum van de 20e eeuw

Lessenserie van het Museum van de 20e eeuw voor groep 7 en 8. De kinderen leren zelf onderzoek te doen door bronnen op internet of boeken te raadplegen, ze leren een praktijkonderzoek uit te voeren en maken een ontwerp.

Programmeren in de klas

Lesmateriaal voor groep 2 t/m 8 over programmeren. Elke van de cursussen bestaat uit 5 lessen voor het verzorgen van een introductie op Computational Thinking: het praktisch en creatief inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen.

Hallo wereld!

Wij gaan de lucht in. Deze lessenserie voor groep 1 t/m 8 prikkelt de creativiteit en nieuwsgierigheid van de kinderen naar lucht. De kinderen experimenteren met warme lucht, ballonnen en vliegtuigjes.

E-learning ‘Ontwerpend leren’

In deze gratis e-learning module ‘Ontwerpend leren’ wordt het principe van onderzoekend en ontwerpend leren haarfijn uitgelegd. Leerlingen krijgen de kans om hun 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, zoals nieuwsgierigheid, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Tool voor onderzoekend leren

De app TOOL is ontwikkeld voor leerlingen in groep 5 t/m 8 en werkt volgens het 7-stappenmodel van onderzoekend leren. De app is een begeleidend leermiddel en biedt structuur en ondersteuning aan leerlingen bij het zelfstandig uitvoeren van onderzoek.

Ontwerpen in de klas

Website boordevol inspirerende lessen, leerlingenmateriaal en werkvormen voor ontwerpend en onderzoekend leren. Ontdek de gestructureerde aanpak voor ontwerpen in de klas.

Techniek Observatie Instrument (TOI)

De app Techniek Observatie Instrument (TOI) stelt de leraar in staat om het onderzoek- en ontwikkelproces van leerlingen te observeren en om te reflecteren op het onderwijsaanbod.

Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren

Een praktische handreiking voor onderwijs waarin leerlingen vanuit verwondering en vragen op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen.