Menu

Verankeren van w&t

Heb je het gevoel dat je niet alles haalt uit de methodes, materialen en expertise die jouw school al in huis heeft als het gaat om wetenschap & technologie? Wil je w&t liever een meer structurele plek in het curriculum van je school geven dan alleen af en toe die incidentele techniekles? Op deze pagina vind je informatie over het leerplankader en de doorgaande leerlijn, inspiratieverhalen van andere scholen en praktische tips en handvatten voor een duurzame implementatie van w&t.

Teamsessie w&t door de hele school

Met deze Teamsessie w&t door de hele school krijgen jullie kosteloze ondersteuning van een workshopleider. Die helpt jullie team bij het opzetten en uitvoeren van een project met leuke w&t-activiteiten die passen bij het door jullie gekozen thema.

Praktijkvoorbeelden professionalisering

Diverse praktijkvoorbeelden over hoe scholen op een gestructureerde en planmatig wijze w&t op hun school hebben geïmplementeerd. Aandacht voor de professionalisering van het gehele schoolteam blijkt daarbij van grote waarde.

10 succesfactoren voor w&t

10 succesfactoren voor w&t in de basisschool opgesteld door een ervaren coördinator wetenschap, natuur en technologie.

w&t wijzer

De W&T Wijzer is een praktische tool voor leerkrachten en schoolleiders om hun lessen en jaarprogramma’s vorm te geven. De wijzer verlaagt de drempel voor leerkrachten om met w&t en o&o aan de slag te gaan.

Ontwikkelingsfasen w&t onderwijs

Typering van de vier fasen van ontwikkeling van w&t onderwijs op basisscholen: 1. Verkennen, 2. Onderzoeken, 3. Ontwikkelen en 4. Verdiepen en Verbreden.

Kenmerken goed w&t onderwijs

Wat zijn de kenmerken van goed w&t onderwijs? Twaalf adviezen aan schoolleiders.

Richtinggevend leerplankader w&t

Het richtinggevend leerplankader wetenschap en technologie (w&t) voor het basis- en speciaal onderwijs van de SLO.

Vliegende start met w&t

Dit werkboek helpt schoolteams stap voor stap op weg bij de invoering van w&t op hun school. Aan de hand van zes thema’s geeft het werkboek tips, handige verwijzingen en achtergrondinformatie.

IJzersterke combinaties po/vmbo

Werkzame principes, opbrengsten en portretten van zes pilotsamenwerkingen tussen vmbo- en po-scholen.

Girls Future

De website GirlsFuture laat meisjes en hun ouders en docenten zien dat een keuze voor techniek ook zeker een goede optie kan zijn voor meisjes.

Voorbeeldscholen

In deze publicatie staan 32 portretten van voorbeeldscholen door de regionale netwerken geselecteerd als voorlopers op het gebied van talentontwikkeling met w&t en toptalentenbeleid.

Schoolbesturen en w&t

Praktijkvoorbeelden uit de regio Noord-Holland over hoe schoolbesturen w&t binnen hun organisatie verankeren en ervoor zorgen dat schoolleiders en medewerkers goed voor hun taak zijn toegerust.

Hoeveel thee drinken we eigenlijk?

Een koffie- en theetafelboek over wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpend leren op de basisschool.

Samen in de klas

Samen in de klas stimuleert leerkrachten en ouders om samen lessen te geven vanuit eigen expertise en biedt concrete handvatten om ouders structureel en actief bij het onderwijs te betrekken.

w&t en opbrengstgericht werken

Handreiking over de invloed van w&t op opbrengstgericht werken in andere vakken.

Acht regio’s in de spotlights

Brochure van het scholennetwerk WTE Regio Zuid waarin de acht regio’s worden voorgesteld. De regio’s zijn divers, de aanpak dus ook. Elke regio heeft zijn eigen tempo en stijl van coördineren. Wat werkt en wat werkt niet?

Posters Onderzoeken & Ontwerpen

Posters van SLO met de inhoudslijnen bij Onderzoeken & Ontwerpen bestaande uit de onderwijsdoelen met daarbij in drie fasen de kenmerken van het kind.

Inspiratieverhalen w&t

Lees hoe leerkrachten en scholen in de regio Gelderland w&t-onderwijs inzetten en laat je inspireren door de verhalen van vier Gelderse leraren die al veel mooie stappen op het gebied van W&T hebben gezet.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Uitwerking van de kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ in leerlijnen, inhouden en activiteiten voor groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

Achterwerk in de kast

Inspirerende filmpjes waarin leerkrachten en andere onderwijsprofessionals vertellen hoe zij wetenschap & techniek in de lessen en de schoolpraktijk toepassen.

Praktijkvoorbeeld SKO

Leerkrachten ontwerpen onderwijsarrangementen, waarin kinderen 21e eeuwse vaardigheden en een onderzoekende houding ontwikkelen. Koen Oosterbaan, bestuurder van de SKO, vertelt wat de stichting doet om te bereiken dat alle 28 SKO-scholen deze ambitie in praktijk brengen.