Menu
Terug naar het overzicht
Tips & tools

Handreiking samenwerking met bedrijven

Van: W&t in de klas

Goed w&t onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen en vindt plaats in een betekenisvolle context. De omgeving van de basisschool biedt veel kansen om hier een invulling aan te geven en hierbij samen te werken met het regionale bedrijfsleven. Denk aan gastlessen, excursies, projectweken, inrichting van w&t lokalen en bedrijfsbezoeken. In deze handreiking vind je 7 tips en aanbevelingen voor de samenwerking met bedrijven.

Bijlagen download