Menu

Samenwerken met bedrijven

Goed w&t-onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen en vindt plaats in een betekenisvolle context. De omgeving van de basisschool biedt veel kansen om hier een invulling aan te geven door samen te werken met het regionale bedrijfsleven. Denk aan gastlessen, excursies, projectweken, inrichting van w&t-lokalen en bedrijfsbezoeken. Op deze pagina lees je hier meer over!

Ervaringen en tips rond maakonderwijs

Video’s over het NRO maakonderwijs traject waarin docenten, onderzoekers en andere betrokkenen vertellen over hun ervaringen en tips op het gebied van maakonderwijs met ict in het primair onderwijs.

Virtuele bedrijfsbezoeken

Geen beter beeld van het bedrijfsleven dan een bezoek aan een bedrijf. Om de leerlingen toch een beeld te geven van hoe bedrijven er in de werkelijkheid uitzien is Huis van de Techniek gestart met een serie ‘virtuele bedrijfsbezoeken’.

Classroom 2030 – lesstof over 5 thema’s

Classroom 2030 bestaat uit lesstof over 5 thema’s: nanotechnologie, ergonomie, energie, coderen en magnetisme. Het programma is vrij beschikbaar en kan als project worden aangeboden, maar ook als 1-daags programma.

Effectieve bedrijfsbezoeken, handleiding voor scholen

In de handleiding staan handvatten voor basisscholen om samen met bedrijven een bedrijfsbezoek effectief te organiseren.

Co-design with kids

Dit innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van een praktische methode om met kinderen ontwerpopdrachten uit te voeren voor echte bedrijven en vraagstukken.

Bedrijfsbezoek voor basisscholen

Wil je met je leerlingen een bezoek brengen aan een bedrijf, om het werken in de techniek tastbaarder en aantrekkelijker te maken? Lees hoe je een bedrijfsbezoek met blijvend leereffect organiseert.

Hoeveel thee drinken we eigenlijk?

Een koffie- en theetafelboek over wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpend leren op de basisschool.