Menu

Samenwerken met bedrijven

Goed w&t-onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen en vindt plaats in een betekenisvolle context. De omgeving van de basisschool biedt veel kansen om hier een invulling aan te geven door samen te werken met het regionale bedrijfsleven. Denk aan gastlessen, excursies, projectweken, inrichting van w&t-lokalen en bedrijfsbezoeken. Op deze pagina lees je hier meer over!

Virtuele bedrijfsbezoeken

Geen beter beeld van het bedrijfsleven dan een bezoek aan een bedrijf. Om de leerlingen toch een beeld te geven van hoe bedrijven er in de werkelijkheid uitzien is Huis van de Techniek gestart met een serie ‘virtuele bedrijfsbezoeken’.

Classroom 2030 – lesstof over 5 thema’s

Classroom 2030 bestaat uit lesstof over 5 thema’s: nanotechnologie, ergonomie, energie, coderen en magnetisme. Het programma is vrij beschikbaar en kan als project worden aangeboden, maar ook als 1-daags programma.

Vakkanjer Junior

Met de Vakkanjer Junior Innovation challenge gaan leerlingen uit groep 7 en 8 aan de slag met een probleem uit het bedrijfsleven. Een educatief programma waarin leerlingen vanuit onderzoekend en ontwerpend leren een innovatieve oplossing bedenken voor een probleem.